Fel un o weithwyr cynnar Confused.com, fe welodd Dan Mines - arbenigwr ar drawsnewid digidol a gyflogir bellach gan Admiral – â’i lygaid ei hun sut gall busnes bach newydd dyfu'n gyflym i fod yn llwyddiant mawr. Fel rhan o'i waith presennol yn Admiral, mae bellach yn cydweithio gydag entrepreneuriaid fel bod Admiral yn parhau ar flaen y gad ym maes Yswiriant.

Daeth Dan Mines i Gymru am y tro cyntaf ym 1997 i astudio ar gyfer gradd fusnes ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn aros yno i ddilyn cwrs cyfrifiadureg israddedig. Erbyn cwblhau’r cwrs hwnnw, roedd yn gwybod ei fod am aros yng Nghymru.

“Rwyf wth fy modd yn byw yng Nghymru,” meddai. “Mae’n cynnig ffordd o fyw ragorol. Mae mor hawdd mynd i’r ddinas ag yw hi i fynd i’r traeth a dw i wrth fy modd â’r ymdeimlad o hunaniaeth a geir yma hefyd.”

Bymtheng mlynedd yn ddiweddarach ac mae’n amlwg fod Dan wedi mwynhau ei yrfa yng Nghymru gymaint ag y mae wedi mwynhau ei ffordd o fyw.

Bydd REAP yn gyfle i entrepreneuriaid a busnesau newydd yng Nghymru greu a manteisio ar weithgarwch o ansawdd uchel

“Mae llawer wedi clywed am Confused.com bellach, ond pan ymunais i, dim ond pump ohonom ni oedd yma ac roedd yn fusnes newydd iawn,” meddai. “Does ond angen gweld faint mae wedi tyfu - a faint mae ei riant gwmni, Admiral, wedi’i gyflawni’n genedlaethol – i gael syniad o faint o botensial sydd yma i fusnesau yng Nghymru.”

Fel aelod blaenllaw o REAP, mae gan Dan obeithion mawr y bydd rhanddeiliaid, drwy CREU SBARC, yn cael eu hysbrydoli i greu cyfleoedd a fydd yn ysgogi cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid o Gymru i greu cwmnïau mor drawiadol ag Admiral.

“Mae ambell gwmni mawr yng Nghymru sydd wastad yn y newyddion oherwydd eu llwyddiant,” meddai Dan. “Wrth gwrs, dylai Cymru fod yn falch iawn o hynny. Ond mae angen i ni hefyd fod yn uchelgeisiol am yr hyn y gallwn ei gyflawni fel cenedl a chanolbwyntio ar ein llwyddiant yn y dyfodol.” Gyda dyfodiad REAP, mae pob rheswm i ni fod yn obeithiol.