Os ydych chi’n entrepreneur, yn arbenigwr yn eich maes, neu os ydych chi am wireddu syniad, dyma’ch cyfle i gysylltu â phobl o’r un anian, rhannu’ch syniadau a’ch gweithgareddau a chwilio am gefnogaeth i’ch heriau.

Cliciwch ar y botwm isod sy’n eich disgrifio chi orau a helpwch ni i greu gwell Cymru.

CHWILIO AM FANNAU AGORED

Mae gan Gymru nifer helaeth o amgylcheddau agored a chydweithredol i gefnogi ac i gynorthwyo entrepreneuriaid o'r un meddwl ar bob cam o'r broses gyflymu a thwf. Cliciwch yma i weld eich man agored agosaf.

Chwilio am gymorth busnes nawr?

P’un ai bod gennych chi syniad am fusnes rydych am ei wireddu, bod gennych chi fusnes newydd neu eich bod am dyfu ac ehangu eich busnes, gall Creu Sbarc gynnig y cymorth sydd ei angen arnoch i ddyrchafu eich busnes i'r lefel nesaf. Creu Sbarc yw'r canolbwynt a'r pwynt cyswllt ar gyfer popeth sy'n gysylltiedig ag entrepreneuriaeth yng Nghymru.