Os ydych chi wedi cynllunio digwyddiad i gysylltu ac ysgogi eraill, rhowch wybod i ni – beth bynnag fo’i faint – a gallwn eich helpu i’w hyrwyddo ar y wefan hon.

Mae’r bobl fwyaf arloesol a chreadigol yn ffynnu yng nghwmni pobl o’r un anian - a dyna pam mae digwyddiadau mor bwysig. Yn ogystal â hysbysu ac addysgu, maen nhw’n rhoi’r rhyddid i bobl ddod at ei gilydd, rhannu syniadau a llunio cysylltiadau a all arwain at bethau gwych. Drwy rannu manylion eich digwyddiadau, gallwch gysylltu, gwneud i bethau ddigwydd a sbarduno ffyrdd newydd o weithio.

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw rhoi amlinelliad o’ch digwyddiad i ni - defnyddiwch faint bynnag o eiriau ag y mynwch. Bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.

Your details
Your address
Event details
Accept policy
* A fyddech cystal â thicio'r blwch i gadarnhau eich bod wedi darllen ac yn cytuno a'n Datganiad Preifatrwydd & Telerau ac Amodau.