Rhannwch y pethau hynny sy’n eich ysbrydoli a’ch cymell. Gall fod yn stori, erthygl neu flog. Efallai y bydd yn sbarduno syniadau gan bobl debyg i chi.

Gall clywed straeon bywyd go iawn gan bobl o’r un anian â chi gael effaith hirhoedlog ar entrepreneuriaid, pobl syniadau ac arweinwyr meddylfryd. O straeon llwyddiant i ambell dro trwstan, mae straeon bywyd go iawn yn taflu goleuni ar yr emosiynau dynol y mae pawb yn eu profi ac mae ganddynt y gallu i ysgogi, annog a chysuro.

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw rhoi syniad bras i ni o’ch stori - defnyddiwch faint bynnag o eiriau ag y mynnwch. Os yw’ch cyflwyniad yn cael ei ddewis, bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.

Please use the space below to provide us with an outline of the story or news you'd like to share.

Once you have submitted your story/news one of our team will be back in touch with you shortly to discuss this further. 

 

Your details
Your address
Your story
Accept policy
* A fyddech cystal â thicio'r blwch i gadarnhau eich bod wedi darllen ac yn cytuno a'n Datganiad Preifatrwydd & Telerau ac Amodau.