Rhannwch y pethau hynny sy’n eich ysbrydoli a’ch cymell. Gall fod yn stori, erthygl neu flog. Efallai y bydd yn sbarduno syniadau gan bobl debyg i chi.

Gall clywed straeon bywyd go iawn gan bobl o’r un anian â chi gael effaith hirhoedlog ar entrepreneuriaid, pobl syniadau ac arweinwyr meddylfryd. O straeon llwyddiant i ambell dro trwstan, mae straeon bywyd go iawn yn taflu goleuni ar yr emosiynau dynol y mae pawb yn eu profi ac mae ganddynt y gallu i ysgogi, annog a chysuro.

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw rhoi syniad bras i ni o’ch stori - defnyddiwch faint bynnag o eiriau ag y mynnwch. Os yw’ch cyflwyniad yn cael ei ddewis, bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.

All you need to do here is give us an outline of your story – use as few or as many words as you want. If your submission is selected, one of our team will then get in touch with you to find out more.

Your details
Your address
Your story
Accept policy
* A fyddech cystal â thicio'r blwch i gadarnhau eich bod wedi darllen ac yn cytuno a'n Datganiad Preifatrwydd & Telerau ac Amodau.