Gall clywed straeon bywyd go iawn gan bobl o’r un anian â chi gael effaith hirhoedlog ar entrepreneuriaid, pobl syniadau ac arweinwyr meddylfryd. O straeon llwyddiant i ambell dro trwstan, mae straeon bywyd go iawn yn taflu goleuni ar yr emosiynau dynol y mae pawb yn eu profi ac mae ganddynt y gallu i ysgogi, annog a chysuro.

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw rhoi syniad bras i ni o’ch stori - defnyddiwch faint bynnag o eiriau ag y mynnwch. Os yw’ch cyflwyniad yn cael ei ddewis, bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.

 

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw rhoi syniad bras i ni o’ch stori - defnyddiwch faint bynnag o eiriau ag y mynnwch. Os yw’ch cyflwyniad yn cael ei ddewis, bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.

CY General
CY Address
CY Data Protection