Dr Drew Nelson yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol IQE, un o’r prif gyflenwyr cynhyrchion lled-ddargludyddion datblygedig a ddefnyddir i gynhyrchu pob ffôn clyfar ar y blaned bron iawn, ac ystod eang o ddyfeisiau electronig, di-wifr, solar ac optoelectroneg eraill. Mae Drew wrth ei fodd yn cyfrannu at waith REAP ac yn gobeithio y gall y rhaglen helpu i greu cwmnïau ledled Cymru sydd gyda’r gorau yn y byd.

Lansiodd Dr Drew Nelson ei fusnes lled-ddargludyddion, IQE, ym 1988. Bron i dri deg mlynedd yn ddiweddarach, mae gan y cwmni drosiant blynyddol o £120 miliwn, 600 aelod o staff a safleoedd gweithgynhyrchu yn y DU, Taiwan, Singapore ac America. Mae pencadlys y cwmni wedi ei hen sefydlu yng Nghaerdydd, y ddinas lle dechreuodd y daith.

“Mae Cymru yn golygu llawer i mi ac rydw i wedi bod yn benderfynol erioed o ddangos nad oes yn rhaid i chi adael y wlad i lwyddo,” meddai Drew. “Mae’n rhwystredig gweld bod cymaint o greadigrwydd ac arloesedd yma, ond ei fod yn cael ei fasnacheiddio mewn rhannau eraill o’r byd yn amlach na pheidio.”

Yn ddiweddar, mae Drew wedi mynd ati’n ddyfal i geisio datrys hyn drwy greu partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd i wneud Cymru yn gartref clwstwr i led-ddargludyddion cyfansawdd – y cyntaf yn y byd.

Mae’r prosiect - sy’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU - eisoes wedi gweld Canolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Sefydliad ar gyfer Technoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cael eu sefydlu ym Mhrifysgol Caerdydd.

Drwy REAP, rydym am ysgogi mwy o fusnesau ac entrepreneuriaid yma yng Nghymru i fanteisio ar greadigrwydd ac arloesedd ein gwlad.#

Bwriedir eu hagor yn 2018, a bydd y cyfleusterau newydd hyn yn galluogi ymchwilwyr ac arloeswyr ym myd diwydiant i gydweithio i brofi a datblygu technolegau a dyfeisiau newydd. Disgwylir i’r clwstwr greu hyd at 5000 busnes newydd erbyn 2025.

“Mae IQE yn enghraifft berffaith o’r cyfleoedd sydd ar gael yng Nghymru,” meddai Drew. “Rydym ni ar ddechrau’r gadwyn gyflenwi, yn gweithgynhyrchu deunyddiau sy’n cael eu cludo ar longau i China i wneud sglodion – sydd yna’n cael eu mewnforio yn ôl i ni i’w defnyddio yn y DU. Ond os gallwn ni greu cadwyn gyflenwi gyfan gwbl yng Nghymru, gallwn greu gwerth enfawr.”

“Mae cyfle gwirioneddol i greu cwmnïau gyda’r gorau yn y byd yng Nghymru os ydym yn ceisio ehangu ein gorwelion,” meddai. “A gall REAP wneud cyfraniad enfawr at hyn.”

Mae Drew yn credu y gall Cymru hyd yn oed greu ei Chwm Silicon ei hun gyda chymorth REAP. “Mae hynny’n swnio’n uchelgeisiol iawn, ond rydym am i Gymru fod y lle gorau posib o ran arloesedd ac entrepreneuriaeth.”