Simon ydy Cadeirydd Sefydliad Entrepreneuriaeth i Raddedigion Alacrity a Phrif Weithredwr Wesley Clover Corporation. Cyn ymuno â Wesley Clover, roedd yn gyd-sefydlydd, Llywydd a Phrif Weithredwr Ubiquity Software Corporation. 

 

Mae Simon yn Gyfarwyddwr yn Wesley Clover, Talkative, Hut Six, y Celtic Manor ac Innovation Point. Mae'n Llywodraethwr yng Ngholeg Harris Manchester ym Mhrifysgol Rhydychen, yn Athro yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe ac yn Gadeirydd Bwrdd Goruchwylio Rhaglen Arloesi Prifysgol Caerdydd. Mae Simon yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Ef oedd Cadeirydd Panel REAP MIT Cymru ac mae'n Gyfarwyddwr-Ymddiriedolwr Cymdeithas Ceirw Prydain.

Cafodd Simon ei benodi'n Swyddog yn Urdd Ymerodraeth Brydeinig (OBE) am ei wasanaethau i'r diwydiant ac i'r gymuned yn ne Cymru yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 1999. Yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd yn 2018 daeth yn Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) am ei wasanaethau i economi Cymru.