Croseo i fersiwn cyntaf y glasbrint ar gyfer gwasanaethau cymorth i entrepreneuriaid ledled Cymru.

Yma, fe welwch fannau cydweithio, hybiau cyflymu, gwasanaethau i fusnesau a chyfleusterau technoleg sydd ar gael i entrepreneuriaid.

 

Chwarae eich rhan

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw wasanaethau nad ydynt wedi’u cynnwys ar hyn o bryd, cyfrannwch at greu ecosystem weledol drwy roi gwybod i ni.