Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

“Symleiddio Arloesedd” - Un Syniad Newydd

Tags: Events

Gweithdy Rhyngweithiol ar gyfer Busnesau Bach wedi’i gynnal gan NatWest a Simply Do Ideas

Cydnabyddir yn eang mai busnesau bach yw anadl einioes yr economi. Ond yn anffodus, mae’r rhan fwyaf o fusnesau bach yn wynebu cystadleuaeth gynyddol mewn cyfnod gwleidyddol ac economaidd heriol.

Mae’n ystrydebol, ond newid yw’r unig beth cyson. Mae’n rhaid i fusnesau bach o unrhyw faint groesawu arloesedd er mwyn iddynt oroesi a thyfu. Mae hyn yn golygu bod yn fusnes entrepreneuraidd sy’n mynd ati i feddwl am syniadau newydd a’u datblygu.

Mae “Un Syniad Newydd” yn weithdy rhyngweithiol sy’n galluogi arweinyddion busnesau bach i ddefnyddio dulliau arloesol hawdd eu defnyddio yn eu busnes. Dylai pawb sy’n dod i’r gweithdy ddod â syniad am gynnyrch neu wasanaeth newydd ar gyfer eu busnes. Gall hyn fod yn syniad bras neu’n syniad rydych chi wedi bod yn ei ystyried ers tro. Gall fod mor fach neu mor fawr ag yr hoffech.

Yn ystod y gweithdy hwn byddwch yn dysgu sut mae:

1. Datgloi eich creadigrwydd a phŵer eich syniadau
2. Gwerthuso syniadau a chyfleoedd newydd yn gyflym ac yn hawdd
3. Datblygu dulliau syml er mwyn gweithredu
4. Datblygu eich busnes i ddiwallu anghenion marchnad sy’n newid

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma

Manylion digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiadau:
Amser Digwyddiadau:
Lleoedd Digwyddiadau :
Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd