Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

CoInnovate 2018 - Technoleg, Cyfleoedd, Cydweithio

Tags: Events

Mae’r digwyddiad blaenllaw hwn, sydd wedi’i ddylunio i ddod â phrif arloeswyr y byd ynghyd yn ysbryd cydweithio, yn dychwelyd ar 24 Ionawr 2018.

Bydd y digwyddiad undydd yn cynnwys cyflwyniadau, trafodaethau panel, cyflwyniadau byrion a gweithdai ar dechnolegau newydd, yn rhannu syniadau am fodelau cydweithio rhanbarthol ac yn ystyried heriau gan sefydliadau blaenllaw sy’n chwilio am atebion ar y cyd. 

Bydd y sesiwn fin nos gyda CS Connected yn rhoi’r cyfle i chi glywed y wybodaeth ddiweddaraf am y clwstwr newydd yn y Gorllewin Gwych a deall sut y gall gefnogi eich gweithgareddau ymchwil ac arloesi. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r wefan a mynegi eich diddordeb yma.

Manylion digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiadau:
Amser Digwyddiadau:
Lleoedd Digwyddiadau :
​Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd
Gwybod mwy am y digwyddiad yma