Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

Cynhadledd UKSPA

Tags: Events

Bydd y gynhadledd yn ystyried amrywiaeth o brosiectau a phartneriaethau cydweithredol a’r gwersi y gellir eu dysgu a’u rhoi ar waith mewn meysydd eraill yn cynnwys:

  • Lansiad swyddogol Prosiect Adeiladu Clystyrau a Rhwydweithiau o ran Arloesedd, Menter ac Ymchwil (BUCANIER).

  • Arloesi yng Nghymru - Safbwynt cenedlaethol.   

  • Bargen Ddinesig: Arloesi yn Abertawe. 

  • Arloesi agored: Labordy Byw Pfizer/Fujitsu 

  • Cyllid Cymru. Ail-lansio’r banc datblygu arweinyddiaeth.

  • Arloesi wrth Wraidd Cymru: Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC)

  • Pennu pwrpas newydd ar gyfer yr Hwb Gwyddorau Bywyd.

Manylion digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiadau:
Amser Digwyddiadau:
Lleoedd Digwyddiadau :
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Heol Ystumllwynarth, Ardal Forol, Abertawe SA1 3RD
Gwybod mwy am y digwyddiad yma