Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

Digidol – Gwyl ar gyfer arloesi, buddsoddi a diwydiant

Tags: Events

Ar gyfer yr arloeswyr, y diwydiant, y buddsoddwyr. Y breuddwydwyr, y cynllwynwyr, y buddsoddwyr angel, y profwyr beta.

Y cyfle mawr i rwydweithio a gwrando ar siaradwyr byd-eang sydd wedi llwyddo:
 

  • gŵyl dau ddiwrnod yn dathlu arloesedd digidol

 

  • arddangosfa mewn bocsys llongau

 

  • arddangosfeydd thechnoleg yfory

 

  • sesiynau panel a pitsio bywiog

 

  • gweithdai rhyngweithiol

 

  • agenda llawn pynciau digidol a thechnolegol llosg

 

  • cwmnïau clyfar a phobl glyfrach

 

  • e-fathodynnau chwyldroadol sy’n cyflwyno rhwydweithio digwyddiad i’r 21ain ganrif!

 

  • a bwyd stryd

 

Mae’n chwyldro lle gallwch chi ddweud eich dweud am dechnoleg.

Manylion digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiadau:
Amser Digwyddiadau:
Lleoedd Digwyddiadau :
Tramshed Tech, Pendyris Street, Caerdydd, CF11 6BH
Gwybod mwy am y digwyddiad yma