Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

Gweithdy Twf Busnes y Canolbarth

Tags: Events

Mae Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru a Darwin Gray, cwmni cyfraith masnach sy'n darparu cymorth arbenigol i fusnesau twf uchel, yn eich gwahodd i ymuno â nhw am drafodaeth fywiog a diddorol am y materion cyfreithiol a'r heriau ymarferol y gallai busnesau twf uchel eu hwynebu.

Trosolwg

  • defnyddio'r strwythurau cyfreithiol cywir ar gyfer twf
  • diogelu a gwneud y mwyaf o'ch eiddo deallusol wrth i'ch busnes dyfu
  • adeiladu cronfa ddata yn y ffordd gywir (rheoliad diogelu data cyffredinol ac ati)
  • Atudiath achos Rhaglen Cyflymu Twf

Mae Rhaglen Cyflymu Twf yn rhaglen twf busnes arbenigol sy'n cynnig hyfforddiant, mentora a chymorth proffesiynol arbenigol lefel uchel er mwyn helpu busnesau Cymru i dyfu'n gyflym.

Gall y rhaglen gefnogi busnesau cyn eu cychwyn a busnesau sydd eisoes yn bodoli, cyhyd â bod potensial i greu o leiaf ddeg o swyddi, mewn tair blynedd, i gynyddu trosiant yn sylweddol, a lle bo'n bosibl, masnachu ar raddfa fyd-eang.  

Manylion digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiadau:
Amser Digwyddiadau:
Lleoedd Digwyddiadau :
Siambr y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth SY23 3BU
Gwybod mwy am y digwyddiad yma