Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

Gwobrau Busnesau Newydd Cymru

Tags: Events

Bydd Gwobrau Busnesau Newydd Cymru yn cydnabod cyflawniadau rhagorol busnesau newydd yn economi Cymru.

Busnesau newydd yw anadl einioes unrhyw economi sy’n tyfu. Maent yn creu bywiogrwydd, arloesi ac, yn fwyaf pwysig, swyddi mewn cymunedau lleol.

Gyda gwaith ymchwil yn dangos bod cwmnïau newydd yn creu'r rhan fwyaf o gyflogaeth mewn unrhyw economi, maent yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn o ran sicrhau mwy o ffyniant ledled Cymru.

Lansiwyd Gwobrau Busnesau Newydd Cymru i gydnabod cyflawniadau’r entrepreneuriaid unigol sydd wedi gweld y cyfle ac wedi mentro i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd, ac sydd yn aml iawn yn arwyr tawel y gymuned fusnes.

Mae Gwobrau Busnesau Newydd Cymru yn wahanol i lawer o’r rhai eraill yng Nghymru. Nid yw’n achlysur tei du fel sy’n digwydd yn arferol mewn gwobrau busnesau a bydd yn cael ei gynnal mewn lleoliad anffurfiol yn y Depot yng Nghaerdydd, sy’n fusnes newydd entrepreneuraidd ei hun ac wedi ennill gwobrau. Bydd bwyd stryd a chwrw crefft gan fentrau o Gymru yn cael ei weini i bawb sy’n dod.

Yn fwy pwysig, mae hon yn seremoni wobrwyo ar gyfer busnesau newydd yn unig a bydd yn canolbwyntio ar ddathlu eu llwyddiant ar draws yr economi.

Manylion digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiadau:
Amser Digwyddiadau:
Lleoedd Digwyddiadau :
Depot, Caerdydd
Gwybod mwy am y digwyddiad yma