Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

Kailesh Karavadra – Peirianneg ac Entrepreneuriaeth

Tags: Events

Digwyddiad Brecwast yw hwn sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol Bangor, mewn partneriaeth â Pharc Gwyddoniaeth Menai, gyda’r siaradwr gwadd Kailesh Karavadra, Partner Rheoli, Ernst and Young, Silicon Valley, California, UDA.

Fe wnaeth Kailesh Karavadra, Partner Rheoli i Ernst and Young yn Silicon Valley adnabyddus San Francisco, raddio mewn Peirianneg Electronig o Brifysgol Bangor yn 1989. Ymunodd ag E&Y ar ôl graddio ac mae wedi gweithio gyda chleientiaid yn yr Unol Daleithiau, Ewrop ac Asia fel cyfrifydd ac ymgynghorydd, ac mae nifer o gwmnïau technoleg ymysg ei gleientiaid. Tu allan i’w waith bob dydd, mae Kailesh yn gwneud gwaith gwirfoddol i nifer o elusennau ac yn cynrychioli E&Y ar Fwrdd Siambr Fasnach California, gan ganolbwyntio ar feithrin swyddi a ffyniant economaidd.

Bydd Kailesh yn ymweld â Bangor i dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd ac mae wedi cytuno'n garedig i gynnal gweithdy lle bydd yn siarad am ei gefndir a'i brofiad a sut mae wedi datblygu ei yrfa. Mae'r digwyddiad yn neilltuol berthnasol i fusnesau bychain a newydd, rhai yn y sectorau technoleg a gwyddoniaeth, a rhai yn y brifysgol sy'n ystyried dechrau eu busnesau eu hunain.

Achlysur trwy wahoddiad yn unig yw hwn. I gofrestru am y digwyddiad am ddim hwn ac i gael gwybodaeth bellach am y siaradwr, cliciwch yma.

Manylion digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiadau:
Amser Digwyddiadau:
Lleoedd Digwyddiadau :
Pontio, Ystafell Ddarlithio 2, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ