Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

MeasureCamp Caerdydd

Tags: Events

Gwybodaeth drwy Gymuned: Mae MeasureCamp yn Gynhadledd Dadansoddi’r We sy’n cael ei chynnal gan y gymuned Dadansoddi Digidol, ar gyfer y gymuned Dadansoddi Digidol.

Mae MeasureCamp yn ddigwyddiad tebyg i gynhadledd ac mae’n rhad ac am ddim i bawb. Bydd yr amserlen yn cael ei chreu ar y diwrnod a bydd y siaradwyr yn bobl sydd yn y digwyddiad gyda chi hefyd. Mae pawb yn cael ei annog i drafod a chymryd rhan mewn sesiynau, hyd yn oed i arwain sesiynau eu hunain. Cewch chi ganolbwyntio ar yr hyn sydd o ddiddordeb ac o fudd mwyaf i CHI.

Fel cysyniad, diben digwyddiadau tebyg i gynadleddau yw annog trafodaethau a chyfnewid syniadau, ac mae’r rhain wedi bod yn boblogaidd dros ben yn y blynyddoedd diwethaf. Maent yn cynnig ffordd arall yn lle'r cynadleddau unffordd traddodiadol drwy ddarparu fframwaith cymdeithasol mwy cydweithredol ar gyfer rhannu gwybodaeth. Mae MeasureCamp yn cynnig fformat grŵp trafod bach ac mae’r amserlen yn cael ei diffinio a’i dewis gan y bobl sy’n mynychu. Mae’n cynnig cyfle heb ei ail i gyfranogwyr ddysgu, datblygu a rhwydweithio gyda chymheiriaid, ymgynghorwyr a gwerthwyr.

Manylion digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiadau:
Amser Digwyddiadau:
Lleoedd Digwyddiadau :
Stadiwm Principality, Caerdydd CF10 1NS
Gwybod mwy am y digwyddiad yma