Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

#RESI Hacathon

Tags: Events

Mae’r #RESI Hacathon yn hac wyth awr i ddatblygu atebion iechyd a diogelwch ar gyfer cynlluniau preswyl sydd wrth wraidd prif ddigwyddiad rhwydweithio’r sector.

Yn ystod yr Hacathon wyth awr byddwch yn gweithio mewn timau i ddyfeisio atebion iechyd a diogelwch preswyl y dyfodol cyn datblygu apiau neu atebion a dangos eich prototeip, yn y pen draw, gerbron y bobl fwyaf dylanwadol yn sector manwerthu’r DU.  Drwy gymryd rhan cewch gyfle hefyd i ennill gwobrau ariannol. 

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma

Manylion digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiadau:
Amser Digwyddiadau:
Lleoedd Digwyddiadau :
Gwesty'r Celtic Manor 2017, Coedwig Coldra, Dyffryn Wysg, Caerllion Casnewydd NP18 1HQ