Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

Twf Cyflym 50 Cymru 2017

Tags: Events

Mae Twf Cyflym 50 Cymru yn cydnabod y cwmnïau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru bob blwyddyn.

Sefydlwyd hyn ym 1999, ac mae wedi hen ennill ei thir erbyn hyn fel y rhestr o lwyddiannau busnes y mae entrepreneuriaid ledled Cymru yn anelu i fod arni. Bob blwyddyn, mae’n atgoffa pawb o’r potensial entrepreneuraidd helaeth sy’n bodoli yn sector busnes Cymru, a pherfformiad twf gan fusnesau gystal ag unrhyw berfformiad a welir ar draws rhanbarthau'r DU.

Mae prosiect Twf Cyflym 50 Cymru 2017 wedi cyhoeddi gwobr newydd yn ddiweddar i gydnabod y cwmni sydd wedi tyfu gyflymaf yng ngogledd Cymru.

Manylion digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiadau:
Amser Digwyddiadau:
Lleoedd Digwyddiadau :
Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd
Gwybod mwy am y digwyddiad yma