Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

Pa mor bwysig ydy dilyn dy freuddwydion

Tags: News

Yma, ysgrifenna Ian Brewer yn un o gyd-sylfaenwyr Lowermycharges.com yng Nghaerffili am bwysigrwydd dilyn dy freuddwydion.

Dreamcatcher

Yn hongian uwchben fy mhen yn y swyddfa mae rhywbeth sy'n edrych fel rhwyd bysgota fawr. Cylch o fetel ydy o, gyda rhwyll o ddau faint gwahanol yn sownd wrtho. Mae plu’n hongian i lawr yr ochrau. Roeddwn wedi clywed amdanynt ond erioed wedi gweld un nes i mi gael hwn. Eglurodd y siop fod Indiaid brodorol America’n arfer eu defnyddio i ddal eu breuddwydion.

Mae pawb yn gwybod beth ydy’r peryglon i rai sy’n breuddwydio. Maen nhw’n dueddol o gerdded â’u pen yn y cymylau, o fentro’n ddiangen, a’u breuddwydion efallai nid yn unig yn annhebygol ond yn gwbl amhosib.

Un peth yw i’r hwyaden fach hyll freuddwydio am fod yn alarch, ond gallai fod wedi breuddwydio erioed am fod yn fflamingo pinc ond heb erioed gael y cyfle i lwyddo.

Ac felly mae angen i’r breuddwydiwr fod ag o leiaf un person i rannu’r freuddwyd gyda nhw, i’w hysgogi, i ddod â nhw i lawr yn fymryn nes i’r ddaear weithiau, dro arall i ddweud wrthynt eu bod ar y ffordd i fod yn fflamingo pinc. Mae llyfr y Diarhebion yn y Beibl yn dweud “Mae sicrwydd mewn nifer o gynghorwyr; mae’n aml yn wirion a phob amser yn drahaus credu na fydd neb arall byth yn deall, na’n gallu ein helpu i ddal ein breuddwydion.

Ond mae’n hanfodol bod y bobl yr ymddiriedwn ynddynt yn bobl gyda gweledigaeth. Gelwir y bobl hyn weithiau’n bobl ‘y medrau’. Ond dalwyr breuddwydion fydda i’n eu galw. Pan welant fynydd ar eu llwybr, nid dweud ‘rhaid troi’n ôl’ maen nhw. Maen nhw’n gofyn sut i ddringo drosto, mynd o’i gwmpas neu gael gwared arno. Mae lladdwyr breuddwydion yn dweud ‘dyna’r mynydd mwyaf welis i erioed, mae’n siŵr bod pobl wedi marw’n ceisio ei ddringo, rhai prynhawn heddiw efallai.

Mae llawer o bobl sydd heb erioed wireddu eu breuddwydion yn aml wedi eu rhannu â’r bobl anghywir. Efallai mai chi ydy un ohonynt. Fe redoch chi at eich bos, ffrindiau neu deulu’n llawn o’ch syniad newydd, yn byrlymu â phosibiliadau’r freuddwyd, ond wyddech chi fawr fod bwced o ddŵr oer yn barod amdanoch y tu ôl i’r drws.

Mae adegau wedi bod yn fy mywyd lle’r oeddwn yn rhan o’r ateb ac yn gatalydd i bobl gael gwireddu eu breuddwyd a chymryd y cam cyntaf hwnnw, ond mae adegau hefyd wedi bod lle’r oeddwn yn rhan o’r broblem.

Mae’n wir fod fy mywyd wedi cael digon o siom a methiant ond mae dysgu sut i fyw â methiant yn rhan o’r siwrne i’r breuddwydiwr.

Dywedodd rywun wrthyf unwaith ei bod yn cymryd 15 mlynedd i lwyddo dros nos. Heb os, mae llawer o’r blynyddoedd a gefais yn llawn o fethiant i bob golwg. Dywedaf i bob golwg oherwydd os gwrthodwn â gadael i fethiant ein sigo, ni fydd unrhyw fentor effeithiol.

Felly ydych chi’n freuddwydiwr neu’n ddaliwr breuddwydion?