Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

10 munud gyda... Daniel Simmons

Tags: News
10 munud gyda... Daniel Simmons

Rwy’n 24 oed ac wedi graddio o Brifysgol Caerdydd (2015). Sefydlais Populate Social – un o’r 5 asiantaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol uchaf yn y DU. Er nad wyf yn Gymro, penderfynais gychwyn busnes yma oherwydd y cymorth gwych ar gael gan Lywodraeth Cymru a gwasanaethau ategol. Rwy’n entrepreneur brwd, sy’n awyddus i gynnig ysbrydoliaeth weladwy i bobl ifanc eraill sydd eisiau cadw draw odid wrth undonedd swyddi i raddedigion a dechrau rhywbeth eu hunain. Yn 2017 dyfarnwyd Person Busnes Ifanc y Flwyddyn Caerdydd i mi yng Ngwobrau Busnes Caerdydd, ar ôl llwyddo i gyrraedd y rhestr fer y flwyddyn flaenorol hefyd.

Beth sy’n gwneud i ti godi o’r gwely ar fore Llun?

Y cymhelliant i fod eisiau cyflawni rhywbeth cofiadwy. Hefyd mae'n gas gen i beidio â bod y cyntaf i’r swyddfa!

Beth yw dy brif gyflawniad?

Ar hyn o bryd rwy’n teimlo nad oes diben treulio gormod o amser yn meddwl am y gorffennol. Rydym yn tyfu mor gyflym ac mae pethau mawr i’n cyflawni yn y dyfodol! Pe bai’n rhaid i mi roi ateb, dyblu maint y busnes bob blwyddyn.  

Te neu Goffi?

Coffi.

Beth fyddet ti’n ddweud wrthyt ti dy hun yn 16 oed?

Dilynwch eich diddordeb a pheidiwch â gadael i unrhyw beth sefyll yn eich ffordd. Peidiwch ag anghofio neilltuo amser i’ch teulu a’ch ffrindiau, ac os ydych yn meddwl bod rhedeg busnes yn waith caled, meddyliwch eto, mae hyd yn oed yn anos – does neb yn clywed nac yn sôn am adegau anodd, dim ond gweld y canlyniad terfynol.

Ôl nodyn rhowch eich holl arian poced yn BitCoin!

Sut wyt ti’n treulio dy amser hamdden?

Nid yw amser hamdden yn bod... ond pan fydda i’n cael munud neu ddau, rwy’n mwynhau ar y cwrs golff a mynd i unrhyw ddigwyddiad chwaraeon y galla i!

Beth yw dy hoff beth am redeg dy fusnes dy hun?

I mi, y gallu i fod mewn rheolaeth o’ch dyfodol a’r annibyniaeth i weithredu eich gweledigaeth. Rwy’n awyddus i ysbrydoli eraill trwy fod yn llwyddiannus a gobeithio bydd yr hyn yr ydym wedi’i gyflawni’n mynd peth o’r ffordd i wneud hynny.

Pa rinwedd sydd ei hangen ar entrepreneur, yn dy farn di?

Does yna ddim un peth sydd ei angen ar entrepreneur. Does dim un polisi i bawb yn fy marn i. Fodd bynnag, mae gan entrepreneuriaid dîm da o’u cwmpas, maent yn ymwybodol o’r hyn maent yn dda am ei wneud ac yn denu eraill i’w cefnogi.

Beth sy’n dy ysbrydoli di?

Rwy’n cael fy ysbrydoli mewn mwy nag un ffordd. O straeon cyfoedion sy’n byw llwyddiant eu busnes i’n tîm yn Populate yr wyf yn ceisio ei helpu i wella a thyfu bob un diwrnod. Rwy’n cael fy ysbrydoli gan gynifer o ffynonellau â phosibl!

Beth yw dy brif gyngor ar gyfer ennill Cyflwyniad Busnes?

Bod yn hyderus yn dy allu a dangos empathi wrth ddarparu.

Beth yw dy hoff ffilm, rhaglen deledu neu bodlediad?

Mae'n anodd dewis ffefryn, y rhai yr wyf wedi’u gweld yn ddiweddar yw; Power, Designated Survivor a Suits.

Noson allan fawr neu noson dawel i mewn?

Ar y pryd buaswn yn dweud noson allan fawr ond yn y bore buaswn yn dweud noson dawel i mewn!