Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

Arolwg Blynyddol Creu Sbarc

Tags: News

Arolwg Blynyddol Creu Sbarc

Arolwg Blynyddol Creu Sbarc

Un o ymrwymiadau Creu Sbarc yw clywed bob blwyddyn farn arweinwyr o bob rhan o'r 5 grŵp rhanddeiliaid - y byd academaidd, corfforaethol, entrepreneuriaid, y llywodraeth a chyfalaf risg - am agweddau entrepreneuraidd yng Nghymru. Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau'r gwaith yma ar ein gwefan yn nes ymlaen yn yr hydref a phob blwyddyn ar ôl hynny.

A fyddech cystal â threulio ychydig o funudau'n cwblhau ein harolwg byr? Cliciwch yma i ddechrau.  Bydd eich atebion yn cael eu cyflwyno'n ddienw a bydd yr arolwg yn parhau ar agor hyd ddydd Mercher 4 Hydref.

Diolch.