Yn 2015 ymunodd Cymru â 7 rhanbarth byd-eang arall i gymryd rhan mewn rhaglen 2-flynedd oedd yn cael ei darparu drwy Ysgol Reolaeth Sloan yn Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT), sef y Rhaglen Cyflymu Entrepreneuriaeth Ranbarthol – neu REAP.

Dyma’r tîm sydd wrth wraidd y mudiad.

Mae naw o’r unigolion amlycaf o’r byd busnes a’r byd academaidd wedi dod ynghyd i sbarduno’r mudiad hwn – gan gynnig arweiniad sy’n ysbrydoli eraill er mwyn cyfuno gweithgarwch arloesol ac entrepreneuriaeth a gweddnewid Cymru yn gyrchfan gyda’r gorau yn y byd ar gyfer cwmnïau o bob maint.

Y tîm llawn

Cymryd Rhan

Os ydych chi’n entrepreneur, yn arbenigwr yn eich maes, neu os ydych chi am wireddu syniad, dyma’ch cyfle i gysylltu â phobl o’r un anian, rhannu’ch syniadau a’ch gweithgareddau a chwilio am gefnogaeth i’ch heriau.
Cliciwch ar y botwm isod sy’n eich disgrifio chi orau a helpwch ni i greu gwell Cymru.

Chwilio am gymorth busnes nawr?

P’un ai bod gennych chi syniad am fusnes rydych am ei wireddu, bod gennych chi fusnes newydd neu eich bod am dyfu ac ehangu eich busnes, gall Creu Sbarc gynnig y cymorth sydd ei angen arnoch i ddyrchafu eich busnes i'r lefel nesaf. Creu Sbarc yw'r canolbwynt a'r pwynt cyswllt ar gyfer popeth sy'n gysylltiedig ag entrepreneuriaeth yng Nghymru.