Wyddoch chi fod Cymru yn fwrlwm o greadigrwydd ac entrepreneuriaeth? Defnyddiwch yr adran hon i weld lleoedd yn eich ardal chi lle gallwch gwrdd â phobl o’r un anian i sgwrsio am brofiadau, syniadau a mwy o ddigwyddiadau.

M-SParc Gaerwen LL60 6AR
Dewch draw i'r digwyddiad gwych hwn gyda'r nos yn cael ei gynnal gan yr Hwb Menter, ble fydd y ddyne...
Canolfan Fusnes Conwy Business Centre Junction Way Llandudno Junction LL31 9XX
Dewch draw i'r digwyddiad gwych hwn gyda'r nos yn cael ei gynnal gan yr Hwb Menter, ble fydd y ddyne...
Clwyd Chambers Clwyd Street Rhyl LL18 3LA
Dewch draw i'r digwyddiad gwych hwn gyda'r nos yn cael ei gynnal gan yr Hwb Menter, ble fydd y ddyne...
Dolgellau
Dewch draw i'r digwyddiad gwych hwn gyda'r nos yn cael ei gynnal gan yr Hwb Menter, ble fydd y ddyne...
Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg Carmarthen SA31 3EQ
Gweithdy sylfaenol i'ch cyflwyno i farchnata | A basic workshop to introduce you to the primary func...

Cymryd Rhan

Os ydych chi’n entrepreneur, yn arbenigwr yn eich maes, neu os ydych chi am wireddu syniad, dyma’ch cyfle i gysylltu â phobl o’r un anian, rhannu’ch syniadau a’ch gweithgareddau a chwilio am gefnogaeth i’ch heriau. Cliciwch ar y botwm isod sy’n eich disgrifio chi orau a helpwch ni i greu gwell Cymru.

Chwilio am gymorth busnes nawr?

P’un ai bod gennych chi syniad am fusnes rydych am ei wireddu, bod gennych chi fusnes newydd neu eich bod am dyfu ac ehangu eich busnes, gall Creu Sbarc gynnig y cymorth sydd ei angen arnoch i ddyrchafu eich busnes i'r lefel nesaf. Creu Sbarc yw'r canolbwynt a'r pwynt cyswllt ar gyfer popeth sy'n gysylltiedig ag entrepreneuriaeth yng Nghymru.