Cyflwyniad i Farchnata | An Introduction to Marketing

Gweithdy sylfaenol i'ch cyflwyno i farchnata | A basic workshop to introduce you to the primary functions of marketing from local expert

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

Mae yna bleser gan Hwb Menter Caerfyrddin groesawi farchnatwr lleol Simon Lamble o ‘Curious’ i ddarparu gweithdy ar farchnata.

Gydag ugain mlynedd yn y faes marchnata digidol, mi fydd Simon yn cynnig cyflwyniad o sut all marchnata help chi a’ch busnes lansio, tyfu a datblygu.

Mi fydd y gweithdy yn cynnwys y pynciau canlynol:

  • Adnabod eich cwsmeriaid delfrydol
  • Targedu eich cwsmeriaid
  • Cyllidebau marchnata
  • Cymysgedd marchnata
  • Mesur perfformiad

Mi fydd Simon hefyd yn canolbwyntio ar sut all technegau marchnata digidol helpu eich busnes:

  • Cyfryngau Cymdeithasol
  • Gwefan/ Marchnata ar-lein
  • Marchnata E-bost

Pwy mae’r gweithdy yma i?

Mae’r gweithdy yma yn ddelfrydol i unrhyw un sydd eisiau datblygu eu dealltwriaeth o egwyddorion marchnata sylfaenol. Mae’n addas i unigolion sy’n meddwl dechrau busnes eu hun neu i’r rhai sydd wedi dechrau. Mae yna groeso i unrhyw un a hoffai cael fwy o wybodaeth am sut all marchnata helpu eu busnes tyfu.

Am Simon Lamble

Mae Simon wedi bod yn gweithio yn y faes marchnata digidol ers dros ugain mlynedd. Ar ôl gweithio i gwmnïau mawr a .coms yn Llundain, fe wnaeth symud i Gymru lle wnaeth ymuno a confused.com fel cyfarwyddwr prosiect, yn gyfrifol am y ddylunio a pherfformiad o’r gwefan gan gynnwys rheoli eu helw a cholled o £70m.

Ar ôl gadael confused.com deg mlynedd yn ôl, fe symudodd i Sir Gaerfyrddin a sefydlu ‘Curious’, gwasanaeth ymgynghori ar y we yn helpu cwmnïau gael mwy o’u gwefan a’u marchnata digidol.

Mi fydd tîm yr hwb ar gael i chi cael sgwrs am y cyfleusterau a gwasanaethau os hoffech. Cofrestrwch eich lle heddiw!

Darperir lluniaeth yn y digwyddiad.

Event Details

Event date:
Event time:
Event location:
Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg Carmarthen SA31 3EQ
Find out more about this event