Innovate UK: Her Faraday 2018

Mae Innovate UK yn lansio ei ail gylch o Her Batri Faraday ar 22 Ionawr. Lansiwyd yr her gan yr Ysgrifennydd Busnes ac Ynni Greg Clark yn 2017 fel rhan o'r Cyllid Her Strategaeth Diwydiannol  (ISCF).

Mae’r Her Batri Faraday yn fuddsoddiad dros bedair blynedd sydd wedi ei sefydlu i roi cymorth i fusnesau yn y DU fanteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan y trosglwyddiad  i economi carbon isel ac i sicrhau bod y DU o flaen y gad ym meysydd dylunio, datblygu a gweithgynhyrchu batris ar gyfer trydanu cerbydau.

Bydd aelodau Innovate UK, KTN a Llywodraeth Cymru wrth law ar gyfer cyngor ac i ateb ymholiadau.

Event Details

Event date:
Event time:
Event location:
Stadiwm Principality Cymru, Caerdydd, CF10 1NS
Find out more about this event