Rhaglen Entrepreneuriad Setsquared

Tags: Digwyddiadau

Mae’r rhaglen Entrepreneuriaid wedi’i hanelu at entrepreneuriaid ym maes technoleg sydd â syniad ar gyfer cynnyrch technoleg newydd neu at sylfaenwyr cwmnïau uwch-dechnoleg sy’n bodoli eisoes, y mae angen hwb arnynt i gyrraedd y lefel nesaf.

Mae’n cwmpasu holl elfennau hanfodol dechrau busnes ac mae wedi’i thargedu at entrepreneuriaid, yn enwedig y rhai sy’n datblygu cynnyrch arloesol sy’n defnyddio data o’r gofod, rhaglenni gofod, 5G, system leoli fyd-eang (GPS), radar, dulliau arsylwi a thracio’r ddaear, gweithrediadau lloeren, peirianneg a thechnolegau lansio. 

Ar gyfer y rheini â’r achosion busnes mwyaf addawol, gallai arwain at gymorth busnes wedi’i ariannu’n llwyr.

Mae llefydd ar gael sydd wedi’u hariannu’n llwyr.

Manylion digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiadau:
Amser Digwyddiadau:
Lleoedd Digwyddiadau :
Canolfan Technoleg OpTIC, Llanelwy, LL17 0JB
Gwybod mwy am y digwyddiad yma