Cadwch Y Dyddiad - BeTheSpark3000

Mae BeTheSpark3000 yn dod â mudiad yn fyw, gan eich cysylltu chi â meddyliau miniocaf Cymru a thu hwnt a galluogi cydweithio deinamig a radical.       

Save the date welsh

Bydd yr uwchgynhadledd hon mewn rhagoriaeth mewn meddwl entrepreneuraidd yn hwyluso agenda graidd o siaradwyr effeithiol a gydnabyddir yn fyd-eang a thrafodaethau panel gwybodus ar thema Entrepreneuriaeth a Sbardunir gan Arloesi.

Bydd y gynhadledd undydd yn llwyfan i entrepreneuriaid, buddsoddwyr, addysgwyr, llunwyr polisïau ac arweinwyr busnes. Wedi’u cysylltu gan weledigaeth i greu ecosystem fwy ffyniannus, daw’r pump o randdeiliaid yma at ei gilydd i gael eu hysbrydoli gan drafodaethau dwys a gwybodaeth ysbrydoledig.

 

More details BTS3000