Gofynnwch i’r arbenigwyr: sut mae bod yn amharwr entrepreneuraidd

‘Ai tarfu yw’r peth gorau i fusnesau newydd?’ ac ‘Allwch chi darfu go iawn ar farchnad sydd â chystadleuaeth gan gwmnïau mawr?’

Dyma rai o’r cwestiynau a ofynnwyd i banel o arbenigwyr gan Rwydwaith Busnesau Bach y Guardian ar sut mae tarfu ar farchnad sefydledig.

I weld trawsgrifiad llawn o’r we-sgwrs a chael cipolwg a dealltwriaeth go iawn o’r achos dros darfu, cliciwch yma.