Ken Skates AC, Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a Seilwaith yn annog 300 o arweinwyr i uno a chydgysylltu gweithgareddau

Ar 28 Mehefin 2017, croesawodd Ken Skates AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Seilwaith 300 o arweinwyr o bob cwr o Gymru i uno tu ôl i’r amcan yn lansiad CreuSbarc.

Anogodd yr holl arweinwyr a dylanwadwyr oedd yn bresennol i osgoi gweithio mewn seilo, a chyd-drefnu a chydgysylltu gweithgareddau er eich budd ac er budd  poblogaeth Cymru.

Gwyliwch y fideo i ddysgu mwy am yr hyn a ddywedwyd.