Lansio’r Cyflymydd Rhyngrwyd Pethau

Mae’r rhaglen twf dwys hwn sy'n seiliedig ar esblygiad yn gyfle gwych i ennill buddsoddiad yn ogystal â gwybodaeth a chysylltiadau er mwyn cyflymu'r twf. Mae ar gyfer busnesau newydd sy’n gweithio mewn meysydd allweddol megis diogelwch seiber, byw’n ddigidol, ynni, a gweithgynhyrchu sy'n dangos creadigrwydd i gwmpasu a gyrru ymlaen Cyflymydd Rhyngrhywd Pethau yng Nghymru.

Bydd Cyflymydd Rhyngrwyd Pethau Cymru (IoTA Wales) yn daraparu ymgeiswyr sydd â photensial uchel gyda mynediad i rwydwaith byd-eang o fentoriaid busnes, partneriaid a darpar fuddsoddwyr. Bydd deg busnes addawol yn cael eu derbyn ar y rhaglen 12 wythnos i gael £50,000 o fuddsoddiad ar gyfer 10% o gyfran ecwiti yn y fenter, ynghyd â gofod swyddfa a chymorth drwy garedigrwydd.

Mae Cymru yn wlad ddeinamig sy’n gartref i rai o’r cwmnïau mwyaf arloesol yn y byd a’r economi ddigidol sy’n tyfu gyflymaf yn y DU y tu allan i Lundain. Bydd Cyflymydd Rhyngrwyd Pethau Cymru yn galluogi arloeswyr Cymru i fanteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael i ehangu eu cwmnïau.

Am wybodaeth pellach cliciwch yma