Methiant yn allweddol er mwyn i arloesi ddigwydd

Yr wythnos yma rhyddhaodd Elon Musk rîl camgymeriadau nad oes neb wedi’i gweld o’r blaen o ymdrechion aflwyddiannus SpaceX i lanio’r roced Falcon 9. Gwyliwch y fideo gyda’r sain ymlaen a darllenwch yr isdeitlau’n ofalus iawn.

Mae pob un o’r ffrwydradau’n cyfateb i filiynau o ddoleri wedi’u colli gan fuddsoddwyr wrth iddynt roi ymgais ar dechneg nad oedd unrhyw un yn y diwydiant yn credu ei bod yn bosib. Ym mis Mehefin, cwblhaodd SpaceX ddau laniad o'r Falcon mewn 48 awr.

“Os ydych chi’n gwybod eisoes ei fod yn mynd i weithio, nid arbrawf yw e, a dim ond drwy arbrofi y byddwch chi wir yn dyfeisio. Mae’r dyfeisiadau pwysicaf yn deillio o roi cynnig arni a gwneud camgymeriadau, a llawer o fethu. Mae’r methiant yn allweddol, er yn codi embaras.”Jeff Bezos, Prif Weithredwr Amazon

Mae’n bur debyg mai meddwl am yr Amazon Fire Phone mae Bezos, sydd, o’r tu allan, wedi cael ei ystyried fel methiant cywilyddus i’r cwmni. Ac eto, yr ymdrechion hynny a arweiniodd at Amazon Echo, a llawer iawn o arloesi a wnaeth y gwerthwr llyfrau ar-lein a sefydlodd yn 1996 yn un o gwmnïau pwysicaf y blaned.

Mae cwmnïau newydd yn methu drwy’r adeg. Ceir Mynwent Cynnyrch hyd yn oed i goffau (a dysgu oddi wrth) y rhai mwyaf llwyddiannus. Mae’r gair ‘canolbwynt’ yn cael ei ddefnyddio’n aml, ac mae ‘methu’n gyflym’ wedi dod yn fantra wrth sefydlu.  Nid yw methiant yn hwyl ac ni ddylai gael ei ddathlu, ond mae ei angen i hybu cynnydd technolegol.

Rydyn ni’n byw yn yr Oes Entrepreneuraidd. Yn ei araith ddechreuol yn Harvard, mae Mark Zuckerberg yn disgrifio byd o gyfleoedd sydd angen cwmnïau’n sefydlu.

Os ydych chi’n sefydlu cwmni, dewiswch eich cydariannwyr yn ddoeth. Os ydych chi’n meddwl am ymuno ag un, mae ansicrwydd o’ch blaen, ond does dim ffordd gyflymach i ddysgu nag mewn cwmni sy’n sefydlu.

Ffynhonnell yr erthygl - AngelList.