Pam na ddylech chi amldasgio (yn ôl Niwrowyddonydd yn Sefydliad Technoleg Massachusetts)

Ydy hysbysiadau Facebook a Twitter yn tynnu'ch sylw o'r dasg dan sylw yn rhy hawdd? Ydych chi'n pori drwy eich blwch derbyn wrth wrando ar alwadau cynadledda? 

Yn ôl Earl Miller, athro niwrowyddoniaeth yn Sefydliad Dysgu a'r Cof Picower yn Sefydliad Technoleg Massachusetts, fe allai hyn fod yn difetha eich doniau arloesol a chreadigol.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl gyfan.

Ffynhonnell: Fortune.com