Gwlad Gwlad. Dyma arloesedd ac entrepreneuriaeth yn cydweithio.

Drwy ddwyn ynghyd pobl sydd â syniadau gwych a sefydliadau a buddsoddwyr sy’n gallu gwireddu’r syniadau hynny, gallwn hwyluso creadigrwydd a gweithgarwch arloesol yng Nghymru, gan ysgogi ffrwydrad o ffyniant.

Down arrow will appear here

COFRESTRWCH YMA I YMUNO Â’R MUDIAD

Mae mudiad Creu Sbarc yn prysur ennill ei blwyf – ac mae gennych chi gyfraniad pwysig i’w wneud. Ymunwch a ni nawr drwy gofrestru eich manylion isod. 

Eich manylion

Dyma’r tîm sydd wrth wraidd y mudiad.

Mae naw o’r unigolion amlycaf o’r byd busnes a’r byd academaidd wedi dod ynghyd i sbarduno’r mudiad hwn – gan gynnig arweiniad sy’n ysbrydoli eraill er mwyn cyfuno gweithgarwch arloesol ac entrepreneuriaeth a gweddnewid Cymru yn gyrchfan gyda’r gorau yn y byd ar gyfer cwmnïau o bob maint.

Y tîm llawn

Cysylltwch

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau – neu hyd yn oed os ydych ond am ddweud helo.

CYSYLLTU Â NI​

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu gwestiynau, defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu. Hefyd, ar ôl i chi gofrestru’ch cyfeiriad e-bost gyda ni, gallwn rannu’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gyda chi ledled Cymru a thu hwnt.

Your details